Sutrikusio intelekto jaunuolių centras "Viltis"

  Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras veiklą pradėjo 2000 spalio mėnesį.

2002 vasario 22 centre lankėsi darbo ir socialinės apsaugos ministrė V. Blinkevičiūtė.

2002 balandžio mėnesį – LR prezidentas V. Adamkus.

 

    Rajono „Vilties“ skyriaus pirmininkės Nijolės Žiukienės iniciatyva ir užmojis neįgaliesiems įsteigti dienos centrą Klovainiuose, išsipildė. 2000m, susirinkus į centro atidarymą, padėkos žodžius centro direktorė E. Maižvilienė skyrė rajono vadovams, verslininkams, užsieniečiams ir statybininkams – tai jų dėka vietoj senamadės mokyklos atsirado šiuolaikinis gerai įrengtas pastatas, kuriame lavinsis, tobulės likimo nuskriausti vaikai, jaunuoliai. Rajono meras J. Juozapaitis, E. Pocevičienė, N. Žiukienė ir E. Maižvilienė perkirpo juostelę, parapijos kunigas pašventino pastatą.

 

   2003m Klovainių pagrindinėje mokykloje atidaroma lavinamoji klasė, kurią lanko centro auklėtiniai. Mokymosi programa pritaikyta pagal vaikų galimybes. Su kiekvienu dirbama individualiai.

2003 centro auklėtiniai miestelio bendruomenę pakvietė į Kaziuko mugę. Tradicija prigijo ir šventė rengiama kasmet, tik į jos organizavimą įsitraukė mokykla, darželis, vietos bendruomenė.  

 

 

ADRESAS: LT – 83206, ŽALIOJI 21, KLOVAINIAI, PAKRUOJO RAJ.

TEL. 8 – 421 - 44561