Bendruomenės taryba

BENDRUOMENĖS TARYBA:

2003-01-11

Albinas Navickas (pirm), Stefa Dovidauskienė, Ramutė Prikockienė, Zita Tankūnienė, Arvydas Guldikauskas, Antanas Gasčiūnas, Algirdas Tepelis.

2006-02-10

Albinas Navickas ( pirm), Jūratė Jurevičienė, Vida Grigaliūnienė, Ramutė Prikockienė, Arūnas Daukutis, Romaldas Andriuškevičius, Mindaugas Veliulis.

2009-03-28

Regina Mozūrienė (pirm.), Jūras Grigaliūnas, Zenona Kleinienė, Vilius Linkus, Antanas Liukpetris, Albinas Navickas, Janina Sabaliauskienė.

2010-07-15

Bendruomenės Taryba papildoma 2 naujais nariais – Sonata Danieliene ir Vida Grigaliūniene. Tarybos pirmininke išrenkama Sonata Danielienė

2012-08-16

Sonata Danielienė (pirm.), Vaida Šeižė, Janina Sabaliauskienė, Vida Grigaliūnienė (pavaduotoja), Audrius Linkus, Jūras Grigaliūnas, Albinas Navickas

.

2014-10-19

Sonata Danielienė (pirm.), Stefa Dovydauskienė, Erika Kielienė, Violeta Pažemeckienė (pavaduotoja), Janina Sabaliauskienė, Jūras Grigaliūnas, Albinas Navickas

 

2016-04-08

Sonata Danielienė, Albinas Navickas, Jūras Grigaliūnas, Kristina Dargužienė, Janina Sabaliauskienė, Rita Kirkilienė, kun. Tomas Kedušis. Bendruomenės pirmininkas neišrinktas.

 

2017-02-15

Ramunė Šumskienė (pirmininkė), Sonata Danielienė, Kristina Dargužienė, Raimonda Baltinienė, Jūras Grigaliūnas, Albinas Navickas, Vaidotas Spudas.

 

2019-02-16

Ramunė Šumskienė (pirmininkė), Vida Grigaliūnienė, Virginija Kaminskienė, Jūras Grigaliūnas, Dainius Jurgaitis, Edverdas Navickas, Romualdas Staišiūnas