Klovainiuose paminėta Laisvės gynėjų diena

Sausio 13-oji kasmet primena svarbų Lietuvai įvykį, kai prieš 33 metus susivienijo žmonės apginti Tėvynę, bei tuos, kurie stovėjo prie Vilniaus televizijos bokšto, spaudos rūmų, kitų svarbių objektų, kad šiandien visi galėtume džiaugtis laisve. 

Sausio 12 d. rytą vyko pilietinė akcija  „Pergalės šviesa”, prie kurios prisijungė ir languose vienybės, atminimo ir pergalės žvakutes uždegė Klovainių kultūros skyrius, seniūnija, biblioteka, Klovainių centriukas (KSIJC) ir Balsių pagrindinės mokyklos skyriai: Klovainių vaikų darželis bei pradinė mokykla.
Vakare Laisvės gynėjų diena paminėta prisimenant įvykius, atvedusius Lietuvą į laisvę, tylos minute pagerbiant žuvusiuosius.
Surengta viktorina „Laisvės keliu“, kurios metu prisiminti ne tik 1991 m. sausio 13-osios , bet ir 1918 m. vasario 16-osios, 1990 m. kovo 11-osios bei Klovainių istorijos įvykiai, susiję su jau minėtomis temomis.
Bibliotekoje  galima apžiūrėti parodą „Vardan laisvės“.
Renginį organizavo bibliotekos ir kultūros namų darbuotojos.