Klovainių bendruomenei – 20!

    Klovainių bendruomenei šie metai – jubiliejiniai, švenčiamas 20-tasis gimtadienis. Gegužės 12 d. į parkelį prie ąžuolo rinkosi klovainiečiai, norintys kartu paminėti gražią sukakties datą. Renginio vedančiosios – Aušra Spudienė ir Dalia Poškienė trumpai priminė bendruomenės istoriją.
     Bendruomenės (kaipo organizacijos) istorija prasidėjo 2003 metų sausio 13 d. Tuomet kultūros namuose įvyko iniciatyvinės grupės susirinkimas, jo metu priimtas nutarimas įsteigti bendruomenę. Pirmasis bendruomenės pirmininkas Albinas Navickas. Po Albino bendruomenės vairą perėmė moterys ir nebepaleido. Pirmoji pirmininkė  - Regina Mozūrienė. Reginos pradėtus darbus tęsė Sonata Liukpetrienė. 2017 pavasarį bendruomenės vairą perėmė Ramunė Šumskienė. Antri metai bendruomenei vadovauja Dalia Poškienė.
    Šventinį Klovainių seniūno sveikinimą  perdavė seniūno pavaduotoja Violeta Pažemeckienė ir Rima   Mikalainienė, buvo perskaitytas Pakruojo mero sveikinimas.
Bendruomenės jubiliejaus proga sugalvota pasodinti sakurų parką. 20 metų – 20 sakurų. Kas bebūtų pasaulyje, sakuros kiekvienais metais skelbia pavasarį savo nuostabiais žiedais, kurie simbolizuoja atsinaujinimą, besikeičiančius gyvenimo ciklus, trapų laikinumą ir naują pradžią.
Sakuras sodinti kviesti klovainiečiai ir svečiai – vyskupas Eugenijus Bartulis, vyskupijos kancleris Rimantas Žaromskis, Pakruojo dekanas Remigijus Čekavičius, Klovainių klebonas Donatas Kryževičius, Rozalimo klebonas Remigijus Katilius, Kairių klebonas Rimantas Pranckaitis. O augalus dovanojo ŽŪB „Šiaurės bulius“.
    Bendruomenės pirmininkė už gražius darbus ir iniciatyvas padėkojo rėmėjams – ŽŪB „Šiaurės bulius“, parapijos klebonui D. Kryževičiui, seniūnui D. Poškui, ūkininkei O. Varnienei ir aktyviems klovainiečiams.
    Šventės metu vaišintasi pyragais ir arbatžolių arbata.

Vida

Klovainių etnografiniam ansambliui - 45

Balandžio 14 d. Klovainiuose paminėta pasaulinė kultūros diena su etnografiniu ansambliu. Renginį vedė ansamblio vadovė Rita Kirkilienė. Bibliotekininkė pristatė etnografinės veiklos Klovainių miestelyje 45-erių metų apžvalgą.
Klovainių etnografinio ansamblio veiklos pradžia laikomi 1978 metai – tų metų bibliotekos metraštyje yra įrašas, kad veiklios moterų tarybos narės – Ada Gudašienė ir Danutė Parščiauskienė subūrė folkloro ansambliuką, gyvavusį dešimtmetį. Iš to meto moterų pasirodymų laikų liko keletas nuotraukų. Su metais keitėsi ansamblio sudėtis, vadovai, bet veikla niekada nenutrūkdavo. Žinoma, buvo veiklos sulėtėjimo, bet po kažkurio laiko vėl iškildavo, sugrįždavo. Ansambliečiai visada puoselėjo ir puoselėja etnokultūros dvasią, papročių ir tradicijų tęstinumą, per dainas parteikdami jausmus bei mintis apie savo krašto žmonių džiaugsmus, vargus, išgyvenimus, darbus.
Programoje dainavo etnografinis ansamblis, tarmiškus pasakojimus sekė konkurso „Tramtatulis“ dalyviai klovainiečiai – Nojus Lekas, Joris Gelčys ir Ugnė Adomaitytė. Į programą įsitraukė ir žiūrovai – dainavo liaudiškas dainas, šoko ratelius. Renginyje svečiavosi Pakruojo kultūros centro direktorė Arina Janeliūnienė ir etnografė Ramunė Petraitienė. Viešnios pasveikino Klovainių etnografinį ansamblį su 45-erių metų sukaktimi.
Už savo krašto etninės kultūros puoselėjimą etnografinio ansamblio buvę ir esami dalyviai apdovanoti Klovainių kultūros skyriaus padėkomis. 

 

Balandžio 23-29 d. - nacionalinė bibliotekų savaitė

Biblioteka išplatino skelbimą, kviečiantį „aprengti“ linkėjimų medį. Štai kokių linkėjimų sulaukta:
Kad nepritrūktų knygų skaitantiems ir kad su naujomis knygomis ateitų nauji skaitytojai
Knyga - tai kelionė, kad nepritrūktų įspūdingų kelionių.
Linkiu, kad daug dar metų gyvuotų biblioteka ir mus džiugintų knygomis.
Kad knygų aruodai pilnėtų, kad geros emocijos lydėtų kiekvieną skaitytoją.
Tegul niekada nedingsta šypsena nuo veido, o bibliotekoje nepritrūktų knygų, kurios padeda mums džiaugtis gyvenimu.
Kad popierinė knyga, kvepianti dulkėmis, neišnyktų iš bibliotekų lentynų.
Kad toliau gyvuotų bibliotekos ir knygos, sėkmės.
Kad ilgai dar būtų galima versti popierinius knygų lapus, plaukiot tarp lentynų ir nardyt rašytojų jūroje! Gyvai bendraut su žmogum, o ne robotu! Tegyvuoja romantikai!
Kad kiekviena knyga rastų savo skaitytoją. Geriausi draugai yra knygos, jos niekada neišduos... 
Knygų šventovės vartai būtų visuomet atviri žinių ištroškusiems. Elektroninė knyga neatstos įprastos popierinės knygos!  Tegyvuoja biblioteka!!
Kad šis kultūros židinėlis išliktų patrauklus knygų gausa, parodomis, renginiais ir nestokotų žingeidžių skaitytojų.
Linkiu,kad biblioteka būtų tas neužgestantis mūsų visų šviesulys,o bibliotekininkai būtų tos šviesos nepailstantys nešėjai. 
Linkiu, kad biblioteka gyvuotų, kad nesektų lobynas: knygų, žinių, įdomių renginių, skaitovų, naujovių, draugysčių, idėjų, meilės knygai. 
Kad per knygas pažintume pasaulį ir save.
Linkiu, kad kiekvienas skaitytojas rastų tai, ko ir atėjo į biblioteką.
Bibliotekai linkiu dažniau pasipildyti naujomis knygomis o bibliotekininkei - darbščių ir kūrybingų metų.
Bibliotekai linkiu, kad netrūktų žmonių, mylinčių knygas, norinčių jas skaityti ir kad ne viską reikėtų pirkti, o tiesiog atvykti į biblioteką, sėkmės jums.
Linkiu bendrystės, nes su ja esate stiprūs… Linkiu nuolat tobulėti ir toliau visus džiuginti įdomiomis ir prasmingomis veiklomis, Lietuvos ir užsienio kūrėjų įvairaus žanro meno darbų parodomis, naujaisiais leidiniais bei jų pristatymais.
Linkiu kad dar ilgai gyvuotų Klovainių biblioteka, kurioje dirba nuostabi visada su šypsena veide mūsų Vidutė. 
Mus gali apvilti artimas žmogus, bet knyga neišduos niekada. Ji paguos ir patars sunkiu gyvenime momentu... Knygos kuria asmenybę, palieka erdvės minčiai.
Linkių daugiau skaitytojų, daugiau lentynų ir sveikatos mūsų šauniajai bibliotekininkei.
Žodžiai, sutūpę eilute, man panašūs į paukščius, kurie pragysta mūsų rankose. Paimi knygą, ir gieda. Bibliotekos pavasaris būna visus metus, kai yra skaitytojų. Žmogui duota ypatinga galia - kurti ir ta kūryba mėgautis. Ačiū giedančiai bibliotekai.
Kad bibliotekoje esančios mokslo ir fantazijos karalystės sulauktų daug norinčių jas pažinti! 
 

 BIBLIOTEKA KVIEČIA DALYVAUTI VASAROS IŠŠŪKYJE
     Nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31 d. vykstanti skaitymo skatinimo akcija priimti iššūkį kviečia įvairaus amžiaus ir įvairiais formatais skaitančius dalyvius.
     Dalyvauti vasaros skaitymo akcijoje paprasta: reikia užsiregistruoti svetainėje www.vasarasuknyga.lt ir perskaičius) knygas suvesti jų pavadinimus. Jeigu reikia, paprašykit bibliotekininko pagalbos.
            Šių metų užduotys:
Perskaityk knygą, kurios pavadinime minimas vietovardis (skaitytojų pasiūlyta užduotis)
Perskaityk knygą, kuri buvo ekranizuota
Perskaityk fantastinę knygą
Perskaityk negrožinę knygą
Perskaityk knygą apie laisvę

Vasaros stovyklėlė

Liepos 11-13 dienomis Klovainių kultūros namai ir biblioteka sukvietė jaunuosius miestelio gyventojus į trijų dienų vaikų dienos stovyklą „Kūrybinių atradimų vasara“.
Pirmoji diena – „Pažinimo diena“. Keturiolika jaunųjų stovyklautojų iškeliavo į orientacinį – pažintinį žygį po Klovainių miestelį. Vaikai susipažino su miestelio gatvėmis, aplankė seniūniją, biblioteką, įžymiausias miestelio vietas, ieškojo paslėptų nuorodų, spėliojo mįsles – užuominas, ieškojo lobio, kurį atrado kraštotyros muziejuje, žaidė žaidimų aikštelėje ir nusipiešė maršruto žemėlapį, o muziejininkas A. Gaščiūnas supažindino su senoviniais buities rakandais.

Antroji diena – „Kūrybinė diena“. Jaunieji stovyklos dalyviai tapo kūrėjais – keramikais ir dailininkais: akriliniais dažais ir flomasteriais dekoravo vazonėlius ir piešė ant akmenukų, žaidė lauko žaidimus, kartu su Stačiūnų daugiafunkcio centro darbuotoja K. Mačiūniene lipdė lėkštes – braškes iš molio ir jas dekoravo.
Trečioji  diena – „Pasakų diena“. Vaikai žaidė lėlių teatrą. Balsių bibliotekininkė R. Prialgauskienė papasakojo apie lėlininką Stasį Ušinską, supažindino su lėlių ir marionečių įvairove. Stovyklautojai gamino teatro lėles ir suvaidino pasakas „Kiškis smaližis“ ir „Ropė“. Drąsiausieji net tikros ropės paragavo.
Visi jaunieji stovyklos dalyviai apdovanoti stovyklos dalyvio diplomais.

 

ONINĖS‘ 2023

       Nuo senų laikų Oninės siejamos su naujo derliaus pradžia, o klovainiečiams tai ypatinga šventė, kai į atlaidus susirenka po miestus išsibarstę vaikai, suvažiuoja senai matyti giminaičiai.
      Ir šiemet po gatves, keldami triukšmą ir kviesdami į šventę, lakstė motociklininkai bei keturratininkai! Parkelyje kūrėsi kiemeliai. Atvykę garbingi svečiai (Seimo narys A. Matulas, rajono meras S. Margis, administracijos direktorius M. Veliulis, tarybos narys L. Katilius, Pakruojo seniūnas S. Miknevičius, Klovainių seniūnas D. Poškus) - ne tik gražias kalbas sakė, bet čiupę peilius pjaustė daržoves po senojo ąžuolo šakomis  įsikūrusioje virtuvėje. Prie didžiulio katilo stovėjo ir visai virėjų komandai vadovavo kun. D. Kryževičius. Mikliai peiliais darbavosi ir klovainiečiai – V. Linkus, K. Kauklys bei kt. Besidarbuojantiems svečiams bendruomenės pirmininkė įteikė po prijuostę su bendruomenės logotipu, o S. Lekas padovanojo po pjaustymo lentelę. 300 litrų talpos katile išvirta sriuba išdalinta renginio dalyviams.
       Šventės vedantysis D. Budrys kvietė pagerbti Onutes – joms įteiktos dovanėlės.
       Apdovanoti gražiai sodybas tvarkantys klovainiečiai – L. Šimoliūnaitė bei inovacijas taikantys A. A. Daukučiai.
       Visą pusdienį skambėjo muzika – grupę „Pečius griūn“ keitė dainininkė Laisva. Orą drebino „Žemaitukai“ bei „16 Hz“.
        Daug linksmybių laukė vaikučių – batutai, supynės, vandens burbulai, laikinos tatuiruotės, pasijodinėjimas žirgais ir kt.
         Renginio rėmėjai: LR žemės ūkio ministerija, Pakruojo rajono savivaldybė, ŽŪB „Šiaurės bulius“, AB „Klovainių skalda“, AB „Dolomitas“, UAB „AutoDanielius“, IĮ „Mukas“, Pakruojo ūkininkų kredito unija, UAB „Medicus LT“, Žvirblonių ŽŪB, IĮ „Transeima“, IĮ „Šaltinis“, Laipuškių ŽŪB, Gačionių ŽŪB, K. A. Dargužai. 
 
 
Rudens mugė 2023 „Bobų vasara“

     Lietuvos ūkininkų sąjungos Pakruojo skyrius ir Pakruojo KC Klovainių skyrius rugsėjo 30 d. suorganizavo rudens gėrybių mugę „Bobų vasara“. Renginys pritraukė daugybę amatininkų, ūkininkų, gamintojų, gražiadarbių ir kūrėjų ne tik iš Pakruojo, bet ir iš aplinkinių rajonų.
    Mugės metu vyko ūkininkų, tautodailininkų, amatininkų ir gražiadarbių produktų ir gaminių pristatymai ir degustacijos. Dalyvius įvairiomis veiklomis užėmė edukaciniai, organizacijų ir naminių augintinių kiemeliai.
    Mugės „Bobų vasara“ metu veikusios parodos, ekspozicijos: Dianos Zviedrienės paveikslų paroda "Traktorių portretai"; medžiotojų trofėjų paroda; ūkininko Regimanto Gribės senovinių traktorių ekspozicija; nuotraukų ekspozicija „Bobų vasara 2021/2022“, taipogi rajono organizacijų sukurtos „Rudens gėrybių kompozicijos“.
    Mažiems ir dideliems buvo pasiūlytos įvairios pramogos: etno žaidimų kiemelis, keturračių rungtys, linksmybės ant pripučiamo batuto, grafiti meno demonstravimas ir išbandymas. Rajono medžiotojai ir ūkininkų sąjunga visus vaišino firminiais troškiniais.
    Renginio metu vyko Pakruojo rajono konkurso „Metų ūkis 2023“ apdovanojimai, sceninis pristatymas „Verslas kaime“.
    Ant scenos skambėjo Vadoklių tradicinės kapelos „Susiedai“, vokalinio ansamblio „Karavelė“, liaudiškos muzikos kapelos „Čvieks“, linksmos muzikos ansamblio „Padkava“ koncertiniai pasirodymai,  renginį vedė Dėdė Juzė.


"Vaiduoklių šėlsmas po senuoju ąžuolu"

Spalio 29-31 dienomis Helovyno vakarai. Spalio 30 d. koncertavo Adrina; vaišinama moliūgų sriuba.

 


Romansų muzikos šventė „Meilės romansai“ 2023

 Klovainiuose nuskambėjo rajoninė romansų muzikos šventė „Meilės romansai“, kurioje dalyvavo 10 ansamblių iš Pakruojo rajono. Koncertinėje programoje dalyvavo: Pakruojo KC ansamblis „Verdenė“ (vad. R. Petraitienė); Pakruojo KC Plaučiškių skyriaus ansamblis „Šermukšnėlė“ (vad. R. Medišauskas); Stačiūnų daugiafunkcio centro ansamblis „Nostalgija“ (vad. V. Bernotienė); Žeimelio daugiafunkcio centro vokalinis ansamblis (vad. D. Maižiuvienė); Klovainių vokalinis ansamblis „Neramios širdys“ (vad. N. Žiaunienė); Pakruojo KC Rozalimo skyriaus ansamblis „Sedula“ (vad. R. Petraitienė); Linkuvos KC Pašvitinio skyriaus romansų grupė (vad. D. Maižiuvienė); Linkuvos KC Ūdekų skyriaus ansamblis „Sentimentai“ (vad. V. Janickienė); vokalinis ansamblis „Versmė“ (vad. A. Treinauskienė); Pakruojo KC Pamūšio skyriaus ansamblis „Radasta“ (vad. R. Šopienė).
Koncertą vedė Klovainių sk. vadovė S. Liukpetrienė ir Rozalimo sk. vadovas Ž. Macevičius.
Renginio dalyviai apdovanoti saldžiomis dovanomis, padėkomis ir gėlėmis.
Renginyje svečiavosi ir dalyvius bei žiūrovus pasveikino Pakruojo r. savivaldybės kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja R. Budrienė ir Pakruojo r. savivaldybės tarybos narys Audrius Kazlauskas. 
Po renginio vyko koncerte dalyvavusių kolektyvų vakaronė su vaišėmis, dainomis ir šokiais, kurioje dalintasi įspūdžiais ir gerąja patirtimi.
Organizuoti renginį padėjo Pakruojo kultūros centras (įgarsinimas) ir Klovainių biblioteka (senų romansų švenčių skelbimų ekspozicija "Romansų taku"; fotografavimas ir filmavimas).
Renginį parėmė Pakruojo kredito unija,  UAB „Medicus LT“, Albino Navicko ūkis, Picerija „Trys berneliai“, Laimio Ridiko IĮ „Sėkmė“, Kristina ir Aurelijus Dargužai, Klovainių seniūnija.

 

Popietė Klovainiuose gimusiam Vytautui Bičiūnui atminti

   Vytautas Bičiūnas – rašytojas, dailininkas, teatralas, pedagogas, dailės ir literatūros kritikas, meno ir istorijos žinovas, radijo laidų vedėjas, politikas – gimė Klovainiuose. Tai neeilinė asmenybė, palikusi ne Klovainiams, o Lietuvai nemažai reikšmingų darbų.
   Šiemet buvo minimos Bičiūno 130-ąsias gimimo metinės. Popietės metu pristatyta trumpa biografija ir pasakota apie kūrybinį-darbinį kelią. Anot kraštotyrininko Jonas Nekrašiaus – Vytautas Bičiūnas - „devynių amatų meistras“, apie kurį Nepriklausomybės metais žinojo visa Lietuva.
   Renginį vedė bibliotekos bičiulis D. Dargis. Kūrybos ištraukas skaitė Raminta ir Sonata.