Renginiai 2020

KNYGOS "PILNAS ILGESIO GYVENIMAS" PRISTATYMAS

 Anastazija Kanoverskytė – Sučylienė, atsiminimų knygos „Pilnas ilgesio gyvenimas“ autorė, gimė Klovainių valsčiaus pakraštėlyje, Žvirgždžiūnų vienkiemyje. Sausio 5 d. Anastazijai sukako gražus jubiliejus - 95 metai.

Renginio metu, keliaujant knygos puslapiais, pristatytas išskirtinis šios moters gyvenimas: saulėti vaikystės metai, studijos Vilniuje ir tas vienas nelemtas sakinys laiške Klovainių klebonui, apvertęs jaunos mergaitės gyvenimą ir tolesni įvykiai, nukreipę karčiai politinės kalinės daliai, ir sunkumai, laukę sugrįžusios iš tremties į gimtus namus.

Kaip teigė  Literatūros tyrinėtojas, kritikas, vertėjas Marijus Šidlauskas, Anastazijos tekstai - tai oraus ir stipraus žmogaus, atlaikiusio kančios ir pažeminimo Golgotą, liudijimai, užrašyti kūrybinga ir inteligentiška, o sykiu ir moteriškai jautria ranka. Ši moteris išmoko didžiausią nepalaužiamos ir nesunaikinamos žmogaus dvasios pamoką - išmoko būti bejėgė, bet neapgailėtina.

Šios Anastazijos eilės  - tai ne sąskaitos su likimu, tai tik gyvenimiška tiesa, gyvenimo šūkis.

„Viskas, kas buvo duota,

Viskas, kas buvo atimta,

Kaip medžių rievės

Su metais rėžias į mano atmintį.

Nieko ištrinti negalima,

Nieko išbraukti nereikia – džiaugsmą –

Kaip vandenį geriame,

Skausmą –

Kaip duoną raikome.“

 Ačiū skaitovėms – Ramintai Valinčiūtei, Sonatai Liukpetrienei, Stasei Čepaitienei, už muzikinius intarpus – Donatui Dargiui.

Vida

 

Klovainiuose paminėta Laisvės gynėjų diena

Lietuvių tautos laisvė išpirkta garbingų ir didžiadvasių Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis. Tikrąjį mūsų tautos ryžtą ir pasiaukojimą parodė 1991 m. sausio 13-osios įvykiai. Jie pareikalavo nemažai aukų: apie 700 žmonių buvo sužeisti, 14 žuvo. Mes šiandien lenkiame prieš juos galvas ir pagerbdami jų žygius minime Laisvės gynėjų dieną.

Klovainiuose minint 1991-ųjų sausio 13-osios įvykius pasidalinta Lietuvos rašytojų ir poetų mintimis apie Laisvę ir Tėvynę bei klovainiečių atsiminimais apie skaudžius tos dienos įvykius. Pasidžiaugta, kad miestelyje gyvena Laisvės gynėjas klovainietis Gidas Špakis, kuris 1992 m. apdovanotas sausio 13-osios atminimo medaliu už nuopelnus ginant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Gidas tarnavo Krašto apsaugoje ir tų skaudžių įvykių laikotarpiu saugojo Aukščiausiąją Tarybą. Minėjimo metu skambėjo B. Brazdžionio, E. Mieželaičio, A. Sučylienės, A. Miškinio, K. Korsako ir kt. poetų eilės. Programoje dalyvavo skaitovai - Stasė Čepaitienė, Rita Kirkilienė, Stefa Dovydauskienė, Jurgita Vyčienė, Vida Grigaliūnienė, Dalia Čeponienė, Sonata Liukpetrienė, Vaida Laurikietė.  Muzikinį foną kūrė naujai susikūręs duetas - Ingrida Jezdauskienė ir Vaida Laurikietė (vadovas Audrius Jezdauskas).

Sonata L.