Renginiai 2020

KNYGOS "PILNAS ILGESIO GYVENIMAS" PRISTATYMAS

 Anastazija Kanoverskytė – Sučylienė, atsiminimų knygos „Pilnas ilgesio gyvenimas“ autorė, gimė Klovainių valsčiaus pakraštėlyje, Žvirgždžiūnų vienkiemyje. Sausio 5 d. Anastazijai sukako gražus jubiliejus - 95 metai.

Renginio metu, keliaujant knygos puslapiais, pristatytas išskirtinis šios moters gyvenimas: saulėti vaikystės metai, studijos Vilniuje ir tas vienas nelemtas sakinys laiške Klovainių klebonui, apvertęs jaunos mergaitės gyvenimą ir tolesni įvykiai, nukreipę karčiai politinės kalinės daliai, ir sunkumai, laukę sugrįžusios iš tremties į gimtus namus.

Kaip teigė  Literatūros tyrinėtojas, kritikas, vertėjas Marijus Šidlauskas, Anastazijos tekstai - tai oraus ir stipraus žmogaus, atlaikiusio kančios ir pažeminimo Golgotą, liudijimai, užrašyti kūrybinga ir inteligentiška, o sykiu ir moteriškai jautria ranka. Ši moteris išmoko didžiausią nepalaužiamos ir nesunaikinamos žmogaus dvasios pamoką - išmoko būti bejėgė, bet neapgailėtina.

Šios Anastazijos eilės  - tai ne sąskaitos su likimu, tai tik gyvenimiška tiesa, gyvenimo šūkis.

„Viskas, kas buvo duota,

Viskas, kas buvo atimta,

Kaip medžių rievės

Su metais rėžias į mano atmintį.

Nieko ištrinti negalima,

Nieko išbraukti nereikia – džiaugsmą –

Kaip vandenį geriame,

Skausmą –

Kaip duoną raikome.“

 Ačiū skaitovėms – Ramintai Valinčiūtei, Sonatai Liukpetrienei, Stasei Čepaitienei, už muzikinius intarpus – Donatui Dargiui.

Vida

 

Klovainiuose paminėta Laisvės gynėjų diena

Lietuvių tautos laisvė išpirkta garbingų ir didžiadvasių Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis. Tikrąjį mūsų tautos ryžtą ir pasiaukojimą parodė 1991 m. sausio 13-osios įvykiai. Jie pareikalavo nemažai aukų: apie 700 žmonių buvo sužeisti, 14 žuvo. Mes šiandien lenkiame prieš juos galvas ir pagerbdami jų žygius minime Laisvės gynėjų dieną.

Klovainiuose minint 1991-ųjų sausio 13-osios įvykius pasidalinta Lietuvos rašytojų ir poetų mintimis apie Laisvę ir Tėvynę bei klovainiečių atsiminimais apie skaudžius tos dienos įvykius. Pasidžiaugta, kad miestelyje gyvena Laisvės gynėjas klovainietis Gidas Špakis, kuris 1992 m. apdovanotas sausio 13-osios atminimo medaliu už nuopelnus ginant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Gidas tarnavo Krašto apsaugoje ir tų skaudžių įvykių laikotarpiu saugojo Aukščiausiąją Tarybą. Minėjimo metu skambėjo B. Brazdžionio, E. Mieželaičio, A. Sučylienės, A. Miškinio, K. Korsako ir kt. poetų eilės. Programoje dalyvavo skaitovai - Stasė Čepaitienė, Rita Kirkilienė, Stefa Dovydauskienė, Jurgita Vyčienė, Vida Grigaliūnienė, Dalia Čeponienė, Sonata Liukpetrienė, Vaida Laurikietė.  Muzikinį foną kūrė naujai susikūręs duetas - Ingrida Jezdauskienė ir Vaida Laurikietė (vadovas Audrius Jezdauskas).

Sonata L.

 

SAUGESNIO INTERNETO SAVAITĖ

Lietuvoje vasario 10-15 d. skelbiama Saugesnio interneto savaitė, kurios metu viešosiose bibliotekose vyksta įvairūs renginiai ir tiesioginės interneto transliacijos saugesnio interneto temomis vaikams, jaunimui ir suaugusiems. Biblioteka jungiasi prie šios pasaulinės iniciatyvos, kurios tikslas – atkreipti dėmesį į aktualius skaitmeninius iššūkius, skatinti saugesnį, ypač vaikų ir jaunuolių, naudojimąsi internetu ir skaitmeninėmis technologijomis.
Asmens saugumo duomenis ir privatumą pažeidžiančių grėsmių bei klaidinančio turinio internete apstu. Tačiau kritiškai vertinant turinį, žinant į ką atkreipti dėmesį, galima išvengti nemalonių incidentų. Svarbiausia – nuolatos domėtis saugaus interneto klausimais ir atkreipti dėmesį į specialistų rekomendacijas.
Bibliotekoje buvo galima stebėti tiesiogines transliacijas: „Influenceris – ar tikrai svajonių gyvenimo būdas“, „Sekstingas: žaidimas ar nusikaltimas?“ bei „Sukčiai internete: kaip apsisaugoti?“
Šių metų viena iš svarbiausių akcijos temų, aktuali ypač vyresnei auditorijai – internetiniai sukčiai. Situacijų pavyzdžiais ir patarimais, kaip apsisaugoti nuo įvairių sukčiavimo būdų virtualioje erdvėje, dalinosi Lietuvos bankų asociacijos prezidentas Mantas Zalatorius, Lietuvos banko ir kitų bankų specialistai.
Transliacijoje „Influenceris – ar tikrai svajonių gyvenimo būdas?“ jaunimui aktualia tema apie nuomonės formuotojų šlovę, spindinčią ir tamsiąją šio gyvenimo būdo pusę, diskutavo nuomonės socialiniuose tinkluose formuotojas Naglis Bierancas, radijo laidų vedėja Simona Albavičiūtė – Bandita, broliai Algirdas ir Remigijus Gataveckai, televizijos ir radijo laidų vedėjas Lukas Keraitis.  Transliacijos „Sekstingas: žaidimas ar nusikaltimas?“  tema susijusi su grėsmingai didėjančia problema tarp jaunimo – sekstingu. Apie reiškinį, kai asmenys savo ir ne savo noru viešai, dažniausiai socialiniuose tinkluose, dalijasi seksualizuotomis nuotraukomis, diskutavo Dr. Jurgita Smiltė Jasiulionė iš VšĮ „Vaikų linija“ ir televizijos laidų vedėja Živilė Kropaitė bei kiti specialistai.
Tiems, kurie norėjo dar pagilinti žinias stiprinant savo saugumą internete, rekomenduota mokomoji medžiaga prisijungusi.lt. Mokymuose aptariami etiško bendravimo principai internete, privatumo ir asmens duomenų apsaugos klausimai, informacijos apsauga išmaniajame telefone, be to, nagrinėjama apsauga nuo interneto grėsmių bei saugaus elgesio socialiniuose tinkluose ypatumai. Spręsti testai  „Ar esi saugus internete?“, Saugesnio interneto žinių barometras.