Rėmėjai partneriai draugai

2020 m.
Klovainių bendruomenė nuoširdžiai dėkoja rėmėjams, draugams ir patneriams: ŽŪB „Šiaurės bulius“, AB „Meresta“, IĮ „Mukas“, PUKU, IĮ „Šaltinis“, V. Kazlausko ūkiui, A. Navicko ūkiui, M. Navicko ūkiui, Kristinai ir Aurelijui, Klovainių seniūnijos, kultūros namų, bibliotekos, mokyklos darbuotojams, parapijos klebonui, klubui „Rozalinas“, etnografinio ansamblio moterims, Pakruojo  muzikantams ir priešgaisrinei tarnybai, policijos, rajono savivaldybės atstovams, studijai „Pripučiamas filmas“.

2019 m.

Dėkingi mūsų miestelyje gyvenantiems rėmėjams, partneriams ir draugams - Klovainių seniūnijai, AB „KLOVAINIŲ SKALDA“, ŽŪB „Šiaurės bulius“, R. Andruškevičiaus ind. įm. "ŠALTINIS“, L. Ridiko ind. įm. „Sėkmė“, parduotuvei „Aibė“, Albino NAVICKO ūkiui, Mindaugo Navicko ūkiui, Dainiaus Jurgaičio ūkiui, Vitalijaus Kazlausko ūkiui, Kristinai ir Aurelijui Dargužams, Raimondui Akberdinui, Robertui Adomaičiui, Antanui Gasčiūnui, Lidijai Strazevičiūtei,  kultūros namams, bibliotekai, mokyklai, jaunimo klubui, šeimos klubui, Klovainių linijinių šokių kolektyvui, „Klovainių dramkei“, Klovainių parapijos kunigui ir visam būriui savanorių pagalbininkų, visiems tarybos-aktyvo nariams, negailėjusiems laiko ir jėgų bendruomenės veiklai aktyvinti. Dėkingi AB „Meresta“, PUKU, ind. įm. „Papartis“, AGROLAŠMUO, picerijai „Trys berneliai“, AB "Rokiškio sūris", Pakruojo r. visuomenės sveikatos biurui, policijos komisariatui, jaunimo klubui prie RPK, J. Paukštelio viešąjai bibliotekai, „Prisijungusi Lietuva“ atstovams, Šiaulių skautų tunto Medeinos draugovės nariams, gyvūnų globos namams „Šiaulių letenėlė“, Balnionio sporto klubui, Pakruojo sporto centrui, laisvalaikio klubui Rozalinas, grupei „Bonus“, ansambliui „Kvinta“, tautodailininkams.
Visiems – didelis ačiū.

 

2018 m. 

Rėmėjai, partneriai ir draugai: seniūnija, žemės ūkio bendrovė „Šiaurės bulius“, AB „Klovainių skalda“‘, Pakruojo ūkininkų kredito unija, ind. Romaldo Andruškevičiaus įmonė „Šaltinis“, ind. Aido Ridiko įmonė „Mukas“, UAB „Agro lašmuo“, A. Navicko ūkis, ind. Saidos Paklovanskienės įmonė „Papartis“, indiv. Lino Siriūno įm. „Aibė“, ind. Laimio Ridiko įm. „Sėkmė“, AB „Rokiškio sūris“, girininkija, Raubonių parkas, biblioteka, bažnyčia, jaunimo klubas, mokykla, kultūros namai, „Klovainių šeimos klubas“, visuomenės sveikatos biuras, vaikų ir jaunimo klubas prie policijos komisariato.

 

2017 m.

Už buvimą kartu, už mūsų idėjų ir sumanymų palaikymą, nuoširdžius padėkos žodžius tariame ŽŪB „Šiaurės bulius“, Pakruojo ūkininkų kredito unijai, A. Navicko ūkiui, seniūnijai, IĮ „Šaltinis“, IĮ „Mukas“, IĮ „Papartis“, IĮ „Aibė“, IĮ Sėkmė“, UAB „Pakruojo keramikai“, Raimondai ir Giedriui, Kristinai ir Aurelijui bei specialų prizą įsteigusiems klovainiečiams, taipogi jaunimo klubui, mokyklai, kultūros namams, bibliotekai, „Klovainių šeimos klubui“, parapijos kunigui, girininkijai, Pakruojo automobilių sporto klubui, Pakruojo r. visuomenės sveikatos biurui, vaikų ir jaunimo klubui prie policijos komisariato, Balsių Šviesuolių klubui. Nuoširdų ačiū tariame Oninių šventės pagalbininkams: duonos kepėjoms Stefai, Stasei, Ritai, Janinai; arbatos virėjams, šeimininkėms; sportinių varžybų organizatoriams ir teisėjams; gėlių kilimų audėjams; amatų kiemelio auksarankiams; vargonininkei Ilonai, linijinių šokių kolektyvui „Salida“, jaunimui, darbuotojams, kurie ištisus metus kūrė miestelio įvaizdį, gražinant aplinką, šauniems muzikantams, fotografams ir visiems, kurie padėjo ir prisidėjo organizuojant renginius. 

 

2016 m.

nuoširdžius padėkos žodžius tariame informaciniams rėmėjams – „Šiaulių kraštui“, „Pakruojo kraštui“, „Auksinei varpai“; rėmėjams, partneriams ir draugams AB „KLOVAINIŲ SKALDA“, UAB „SKALDUVA“, A. NAVICKO ūkiui, UAB „AGROLASMUO“, PAKRUOJO ŪKININKŲ KREDITO UNIJAI, A. Ridiko IĮ „MUKAS“, LAIPUŠKIŲ ŽŪB, R. Andruškevičiaus IĮ "ŠALTINIS“, Pakruojo r. visuomenės sveikatos biurui, Klovainių seniūnijai, kultūros namams, bibliotekai, mokyklai, jaunimo klubui, Klovainių ir Pakruojo linijinių šokių kolektyvams, seniūnijos gyventojams, atvedusiems į Oninių renginį savo augintinius, krepšinio varžybų teisėjams ir visam būriui savanorių pagalbininkų, prisidėjusių prie renginių įgyvendinimo, bendruomenės veiklos tęstinumo ir miestelio grožio puoselėjimo.

 

 2015
 Mūsų bankas
PAKRUOJO ŪKININKŲ KREDITO UNIJA
 Informacinis rėmėjas
„ŠIAULIŲ KRAŠTAS“
„PAKRUOJO KRAŠTAS“
 Renginys „Skrybėlėtosios oninės“
AB „KLOVAINIŲ SKALDA“
UAB „SKALDUVA“
A. NAVICKO ūkis
UAB „AGROLASMUO“
PAKRUOJO ŪKININKŲ KREDITO UNIJA
UAB „PAKRUOJO KERAMIKA“
Pakruojo savivaldybės administracija
A.Ridiko IĮ „MUKAS“
PAKRUOJO TEXASAS
R. Andruškevičiaus IĮ "ŠALTINIS“
L. Siriūno IĮ „AIBĖ“
L. Ridiko IĮ „SĖKMĖ“
LAIPUŠKIŲ ŽŪB
K. ir A. Dargužai
D. ir G. Gasparavičiai
 Gražiausių sodybų apdovanojimas
AB „KLOVAINIŲ SKALDA“,
 Renginys „Po darbų“
O. M. J. Varnos
 PARTNERIAI IR DRAUGAI:
Klovainių seniūnija
Klovainių pagrindinė mokykla
Klovainių lopšelis – darželis
Klovainių švč. Trejybės bažnyčia
Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras
Klovainių kultūros namai
Klovainių biblioteka
Klovainių paštas
Klovainių jaunimo klubas
D. Ražauskienė
Pakruojo r. policijos komisariatas
Joniškio r. Kirnaičių bendruomenė
Atkuriamosios istorijos klubas „EXERCITUS RIGENSIS“
Atkuriamosios istorijos klubas „SIMKALA“
Pakruojo priešgaisrinės apsaugos tarnyba
Tauragės asociacija „Mažoji scena“
Šiaulių apskrities vyr. policijos komisariatas
 
2014
 Mūsų bankas
PAKRUOJO ŪKININKŲ KREDITO UNIJA
Informacinis rėmėjas
„ŠIAULIŲ KRAŠTAS“
„PAKRUOJO KRAŠTAS“
 Įvairios talkos
AB“KLOVAINIŲ SKALDA“
A. NAVICKO ŪKIS
 Renginys „Ąžuolų stiprybė – mumyse“
A.NAVICKO ūkis
UAB „AGROLASMUO“
R. Andruškevičiaus IĮ "ŠALTINIS“
L. Ridiko IĮ „SĖKMĖ“
K. ir A. Dargužai
D. G. Gasparavičiai
Renginys „Skrybėlėtosios oninės“
AB „KLOVAINIŲ SKALDA“
A. NAVICKO ūkis
UAB „AGROLASMUO“
PAKRUOJO ŪKININKŲ KREDITO UNIJA
Pakruojo savivaldybės administracija
A.Ridiko IĮ „MUKAS“
UAB „ROBUSTA“
R. Andruškevičiaus IĮ "ŠALTINIS“
L. Ridiko IĮ „SĖKMĖ“
Klovainių girininkijai
K. ir A. Dargužai
D. ir G. Gasparavičiai
R. Gasparavičius
A. Žuvininkas
E. ir S. Kižai
V. Kacilevičius
J. Polimaitis
 Gražiausių sodybų apdovanojimas
AB „KLOVAINIŲ SKALDA“,
 Renginys „Po darbų“
O. M. J. Varnos
V. Jokantienės IĮ „VIGRA“
 PARTNERIAI IR DRAUGAI:
Klovainių seniūnija
Klovainių pagrindinė mokykla
Klovainių lopšelis – darželis
Klovainių švč. Trejybės bažnyčia
Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras
Klovainių kultūros namai
Klovainių biblioteka
Klovainių paštas
Klovainių jaunimo klubas
D. Ražauskienė
Pakruojo kultūros centro dailės studija
Sporto klubas „Extreme gym“
KASP Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinė
Balsių kaimo bendruomenė
Balsių pagrindinė mokykla
Gačionių kaimo bendruomenė
Laipuškių kaimo bendruomenė
Pakruojo r. policijos komisariatas
VĮ „Šiaulių regiono keliai“
 
 
Rėmėjai 2012
Mūsų bankas
PAKRUOJO ŪKININKŲ KREDITO UNIJA
 Informacinis rėmėjas
„ŠIAULIŲ KRAŠTAS“
„PAKRUOJO KRAŠTAS“
 Daugyvenės pakrantės tvarkymas
AB „KLOVAINIŲ SKALDA“
A. Navicko ūkis
AB „Meresta“
 Joninių savaitgalio fiesta
AB „KLOVAINIŲ SKALDA“
UAB „AGRO LAŠMUO“
A.NAVICKO ŪKIS
K. A. DARGUŽAI
INDIVIDUALI R. ANDRUŠKEVIČIAUS ĮMONĖ  „ŠALTINIS“
L. RIDIKO IĮ ,,SĖKMĖ''
AB „TEO  LT“
 Tradicinė miestelio šventė - Oninės
PAKRUOJO ŪKININKŲ KREDITO UNIJA
A. RIDIKO IĮ „MUKAS"
UAB „ROBUSTA“
INDIVIDUALI V. JOKANTIENĖS ĮMONĖ  „VIGRA“
UAB „AGROLAŠMUO“
UAB „RAMKOMPA“
A.NAVICKO ŪKIS
R.KAVALIAUSKIENĖS ŪKIS
 INDIVIDUALI R. ANDRUŠKEVIČIAUS ĮMONĖ  „ŠALTINIS“
L. SIRIŪNO IĮ „AIBĖ“
L. RIDIKO IĮ „SĖKMĖ
R. GASPARAVIČIUS
AB „TEO LT“
UAB „PAKRUOJO TECHASAS“
 Gražiai tvarkomų sodybų apdovanojimas
AB „KLOVAINIŲ SKALDA“
Suvenyrai
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ  „PAKRUOJO KERAMIKA“
Po darbų:
M. O. J. Varnos
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ  „PAKRUOJO KERAMIKA“
A. Navicko ūkis
M. Kazlausko ūkis
 
 2011
 Akcija „Darom‘ 2011“
 INDIVIDUALI R. ANDRUŠKEVIČIAUS ĮMONĖ  „ŠALTINIS“
 Kanceliarinės prekės
LR Seimo narė Donalda Meiželytė
Savaitgalio fiesta (Žvejų varžybos)
UAB ,,AGRO LAŠMUO“
 A. NAVICKO ŪKIS
 Kristina ir Aurelijus Dargužai
 L. Ridiko IĮ ,,SĖKMĖ''
 Gražiai tvarkomų sodybų apdovanojimas
 AB „Klovainių skalda“
  Tradicinė miestelio šventė - Oninės
 Pakruojo Ūkininkų kredito unija
AB „Klovainių skalda“
 UAB „RAMKOMPA“ direkt. Modestas Beinoravičius
 UAB „SKALDUVA“
  PAKRUOJO TECHASAS
 A.NAVICKO ŪKIS
 INDIVIDUALI V. JOKANTIENĖS ĮMONĖ  „VIGRA“
  A. Ridiko IĮ „MUKAS"
 INDIVIDUALI R. ANDRUŠKEVIČIAUS ĮMONĖ  „ŠALTINIS“
 L. Siriūno IĮ „AIBĖ“
 L. Ridiko IĮ „SĖKMĖ“
 Lina ir Vaidas SABECKIAI
 V. KAZLAUSKO ŪKIS
Pakruojo futbolo klubas „KRUOJA“
 Suvenyrai
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ  „PAKRUOJO KERAMIKA“
IĮ „ŽARA“
 
 
 2010
 AB „Klovainių skalda“,
Uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo keramika“,
Ridiko IĮ „Mukas“, 
Z. Pekelio IĮ „Lašmuo“,
Individuali R. Andruškevičiaus įmonė „Šaltinis“,
L. Ridiko IĮ „Sėkmė“,
L. Siriūno IĮ „Aibė“,
A. Navicko ūkis