Pamaldų tvarka

Klovainių švč. Trejybės parapijos pamaldų tvarka:

 

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais – 17 val.

Šeštadieniais – sutartu laiku

Sekmadieniais – 12 val. (suma)

 

Pirmais mėnesio sekmadieniais švč. Sakramento adoracija po sumos šv. Mišių

Pirmais mėnesio sekmadieniais Gačionių kaimo bendruomenės salėje – 10 val.

 

Gavėnios laiku Kryžiaus kelio apmąstymai sekmadieniais – 11.30 val.