Padėka

 

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems,

kurie remiate ir palaikote savo parapiją.