Medicinos punktas

    Senieji Klovainių gyventojai pasakojo, kad miestelis niekada nėra turėjęs vaistinės, žmonės gydydavosi žolelėmis (jas gerai išmanė bobutė, deja neprisimenama pavardė, gyvenusi pas Aneliją Urbienę). Prispyrus didesnei bėdai, ligoniai vykdavo pas daktarą į miestą.

   1939m. Šiaulių kraštotyros draugijos leidžiamame leidinyje „Gimtasai kraštas“ buvo išspausdinti mokytojo Juozo Gobio surinkti ir užrašyti patarimai - „Liaudies medicina Klovainių parapijoj“ , „Liaudies veterinarija Klovainių apylinkėje“ (bibliotekoje yra šių straipsnių kopijos)

   Lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje randame žinių, kad 1955 metais Klovainiuose įsteigtas medicinos punktas. Ilgus metus patalpos buvo gyvenamajame name Linkuvos gatvėje, felčere dirbo Elena Astrauskienė. 1997 metais medicinos punktas gavo naujas patalpas buvusioje mokykloje, o 2002 metais  persikelia į kultūros  namų 1 aukštą.

   Iki 1989 metų medicinos punktas vadinosi akušeriniu – felčeriniu punktu, nuo 1998m – medicinos punktu. Šiuo metu jame dirba Ramutė Šiurnienė.

Darbo laikas:

I –V       8.30 – 12.00

Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Darbas apylinkėje:

I-III-V   12.45 – 16.51

II-IV    12.45 - 14.45, 16.00 – 18.06

 

ADRESAS: ŽALIOJI 19, KLOVAINIAI, PAKRUOJO RAJ. LT – 83206

Tel. : 86874941