Lopšelis - darželis

    Pirmasis vaikų lopšelis – darželis Klovainiuose buvo įsteigtas 1951 metais. Jo vedėja – Teklė Jareckienė. Darželis veikė apie penkerius metus.

 

 

 

 

 

 

 

   1978m. kolūkio „Pavasaris“ (pirm. Jonas Parščiauskas) dėka Daugyvenės upės pakrantėje duris atveria ir mažuosius klovainiečius sukviečia naujasis lopšelis - darželis. Vedėjos – Laima Junevičienė, Ona Lugauskaitė, Vida Griškevičienė – Šukienė. Šiuo metu vadovauja Stasė Kelerienė.

    

     

    „Pavasario“ kolūkiui darželis priklausė iki 1990m.  1991metais jį norėta privatizuoti, įrengti butus. Darbuotojoms labai prašant, apsigalvota ir pastatas perduotas rajono švietimo skyriui.

   Kiekvienais metais darželį lanko apie 40 vaikučių, kurie lavinasi dviejose grupėse - „Peliukų“ ir „Kiškiukų“

    

   

   1996m patalpose įrengta močiutės seklyčia. Tokio pat pavadinimo etnokultūros renginys jau tapo tradiciniu – į jį suguža ne tik vaikučių tėveliai, bet ir seneliai...

Darželyje nuotaikingai švenčiamos valstybinės ir kalendorinės šventės.

 

2016-04-28 d. savivaldybės tarybos sprendimu darželis reorganizuojamas, prijungiant prie mokyklos. Klovainių lopšelio-darželio veikla baigėsi 2016 m. rugpjūčio 31 d. Nuo rugsėjo 1 d. įsteigtos pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amž. vaikų grupės

         El. paštas: klovdarzelis@gmail.com