Paštas

    1922 vasario 4 dienos „Darbininko“ laikraštyje rašyta: „čia nėra pašto įstaigos, telefono; paštas laikomas tame pačiame valsčiaus bute. Atskiro paštoriaus nėra, raštvedys J.B. valsčiuje sėdėti per daug unaravas, kad žmogus paprašo pažiūrėti, ar jam nėra laiško – tai raštvedys į kokį trečią kartą klausimo atsako, kad jis ne paštorius ir nieko nežino“.

    1928 sausio mėn. įvairiuose spaudos leidiniuose („Lietuvos žinios“, „Lietuvis“, „Lietuva“) jau galima rasti žinutes, kad Klovainiuose įsteigta pašto agentūra, bet daugiau žinių rasti nepavyko.

   Iš senųjų gyventojų pasakojimų žinome, kad prieš antrąjį pasaulinį karą prenumeruojamą spaudą buvo galima sekmadieniais pasiimti špitolėje, tačiau ar kuris nors „špitolninkas“ kartu buvo ir paštininkas – neaišku. Taipogi nebeatmenama, kaip ir kas spaudą pristatydavo į Klovainius. Populiariausi to meto leidiniai „Lurdas“, „Ūkininko patarėjas“.

   „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ rašoma, kad Klovainiuose  veikia ryšių skyrius.

   Pirmasis pašto viršininkas -  Pranas Vieversis. Kiti pašto viršininkai – Vitalija Morkūnaitė – Baronienė (1957) Stasė Jasnauskienė (1958-1961), Emilija Paklovanskytė – Mejerienė (1962), Laima Purtulytė – Bražienė (1963-1964), Birutė Bitinaitė (1965), Danutė Parščiauskienė (1966-1972), Angelė    Andriukaitienė (1972-2002), Edita Černienė (2002-2008). 2008-2017 m. dirbo Aida Radavičienė.

   Pirmasis paštas buvo įsikūręs Gobių (dab. Linkuvos 1) namuose, paskui persikėlė į Grikinų namus (dab. Pušaloto 14). Pastačius naujus kultūros namus, paštui buvo paskirti 2 nedideli kambarėliai pirmame aukšte. 1979 paštas iš kultūros namų persikelia į naujas, erdvias patalpas (Žalioji g. 21). Pašto patalpose iki 1995 m buvo ir taupomojo banko skyrius.

   

    1991 nuo pašto atskirti elektros ryšiai (telekomas). Įkūrus VĮ (1991) „Lietuvos paštas“, Klovainių paštas tapo Pakruojo filialo paštu. 2000m paštas pereina į Šiaulių ACP.

    1999m. gautas kasos aparatas, teikiama daug naujų paslaugų, priimamai mokesčiai.

2017 m. rugpjūčio 1 d. paštas uždaromas. gyventojus aptarnauja mobilusis laiškanešys.