Biblioteka

Trumpa istorija:

     Klovainių kaimo biblioteka buvo įkurta 1950m. Bibliotekos vedėja pradėjo dirbti Veronika Jasinskienė. Biblioteka buvo įsikūrusi kolūkio raštinės pastate (buvusioje klebonijoje), šalia klubo - skaityklos. Fonde turėta apie 500 knygų. Tais metais skaitė 102 skaitytojai. Pirmasis skaitytojas – Bronius Tankūnas.

                                                                   1963m.

     Vėliau bibliotekoje dirbo Aldona Atkočiūnaitė, Elena Kukurytė, Julija Rasymaitė, Kazėnaitė, Angelė Lindaitė, Jasaitytė, Zita Ignatavičiūtė, Genė Lapinskaitė, Bronė Vitkutė, Juzefa Miloševičienė. 1971m. biblioteka perkeliama į naujas patalpas – naujai pastatytų kultūros namų II aukštą. 1972m bibliotekoje pradeda dirbti Danutė Parščiauskienė. Tais metais prie bibliotekos net veikė šokių ratelis! Danutei puikiai sekasi –  skaitytojai nuolat kviečiami į renginius, daroma daug parodų, sutvarkyti katalogai, kartotekos. Biblioteka nuolat geriausiai dirbančių rajono bibliotekų sąraše.

             

               Danutė 1983m.                                             Kultūros namai 1971m.

     1977m visos rajono bibliotekos perėjo centralizuotą sistemą. Rajoninė Pakruojo biblioteka tampa Centrine, o Klovainių kaimo – jos filialu. Nuo 1997m bibliotekininke pradėjo dirbti Vida Grigaliūnienė. Naujai pagal UDK pertvarkyti katalogai, padarytos antraščių, citatų, teminė eilėraščių, personalijų, švenčių, sveikinimų, svarbesnių įvykių, kraštotyros, Žiemgalos krašto, svarbesnių įvykių ir kt. kartotekos. 2006m., gavus lėšų pagal bibliotekos renovacijos ir modernizavimo 2003-2013metų programą, patalpose padarytas kapitalinis remontas, viešosios bibliotekos lėšomis nupirkti nauji baldai.

                          

 

Biblioteka šiandien:

    Šiandien biblioteka ne vien lentynos su gražiai išrikiuotomis knygomis, šiandien ji suprantama kaip socialinės komunikacijos institucija, kaupianti, sauganti, tvarkanti, organizuojanti ir teikianti prieigą prie įvairiausių dokumentų, duomenų bazių, kitų informacijos išteklių, vykdanti mokslinį darbą, organizuojanti renginius. XXI a. biblioteka vykdo ne tik kultūrinę, švietėjišką, informacinę funkcijas, bet ir kumuliacinę (fondo kaupimo), mnemotinę (žinijos išsaugojimo),  komunikacinę (sklaidos), laisvalaikio ir t.t. Skamba labai moksliškai ir galima pagalvoti, kad visa tai netinka paprastai kaimo ar nedidelio miestelio bibliotekai, aptarnaujančiai iki 1000 gyventojų. Betgi taip nėra! Biblioteka kaime tampa bendruomenės gyvenimo centru - tai  informacijos ir kultūros centras, vieta bendravimui, savišvietai, vieta maloniai praleisti laisvalaikį,  gyvenvietės kraštotyrinės veiklos centras, teikiantis daug paslaugų (ir ne vien bibliotekinių!), suteikiantis galimybes sužinoti, išmokti, pažinti, atrasti...

Ką naujo galime atrasti ir sužinoti, kokiomis paslaugomis galima pasinaudoti  bibliotekoje?

    Visiems prieinamos tradicinės paslaugos – knygų, žurnalų, laikraščių skolinimas į namus, retesnių dokumentų ar periodikos skaitymas vietoje, bibliotekininko atsakymai į užklausas, konsultacijos. Esant būtinybei, dar galima pasinaudoti korteliniais katalogais bei kartotekomis. Informacinės technologijos atveria galimybes naudotis šalies ir pasaulio informacijos srautais.

      Kita svarbi bibliotekos paslauga – informacijos apie savo gyvenamąją vietą rinkimas, užrašymas, platinimas. Juk kiekvienas iš mūsų yra šakelė medžio, kurio šaknų gylį sunku net įsivaizduoti. Iš tos neįžvelgiamos gelmės kiekvienas savyje nešamės protėvių palikimą – tradicijas, gyvenimo stilių ir būdą, vertybes. Todėl itin svarbus nūdienos kraštotyros baras - surinkti ir užrašyti autentiškas žinias, susidomėti laiškais, dienoraščiais, etnografiniais aprašais, pasakojimais apie žymesnius žmones, kaimų istorijomis, paprastų žmonių lemtimis, autobiografijomis, giminės, gamtos, šeimos detalėmis. Vertingi duomenys  apie papročius, šventes, apeigas, buities kasdienybę, darbus ir laisvalaikį. Be praeities tyrinėjimų, svarbi ir šiandiena – mūsų kasdienis gyvenimas, šeimos ar konkrečios bendruomenės papročiai, šventės – visa tai rytoj taps istorija.

      Bet iš istorijos vingių grįžkim į šiandieną, kai toli pažengusios technologijos bibliotekoje sudaro galimybes jomis naudotis. 2009 metais, pagal  projektą „Bibliotekos pažangai“ atnaujinus VIPT, bibliotekoje galima ne tik nemokamai naudotis internetu, bet ir išmokti juo naudotis (nemokamai!), kas labai pravartu vyresnio amžiaus žmonėms arba tiems, kurie namuose neturi interneto. Bibliotekoje galima (numatytomis dienomis) deklaruoti pajamas, per internetinę bankininkystę sumokėti mokesčius, galima užsiregistruoti pas gydytojus, susisiekti su valdžios institucijomis (užpildyti formas, išsiųsti pažymas ir t.t.).  Jau nekalbant apie galimybę bendrauti su nutolusiais artimaisiais per elektroninį paštą, skype pagalba.

                      Nebijokit užsukti į biblioteką paklausti, pasidomėti, išbandyti.

 

Adresas: Žalioji 19, Klovainiai. LT-83206

 

Bibliotekos darbo laikas:

Pirmadieniais – penktadieniais nuo 9.00val  iki 18.00val

Biblioteka nedirba šeštadieniais, sekmadieniais, kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį, o taip pat valstybinių švenčių dienomis.
Prieššventinę dieną biblioteka dirba viena valanda trumpiau.

 

Mokamos paslaugos: 

       informacijos spausdinimas (A4 form. psl.) - 0,10 Eur.

       A4 form. puslapio kopijavimas - 0,10 Eur.

       A4 form lapo kopijavimas - 0,15 Eur.

       dok. skenavimas - 0,15 Eur.